ആവേശമുണര്‍ത്തി പൂക്കളമത്സരം

കോഴിക്കോട് : കാലിക്കറ്റ് പ്രസ് ക്ലബ്ബിന്റെ ഓണാഘോഷം ആവേശകരമായി കൊണ്ടാടി. ആഘോഷത്തിന് പൊലിമയേകി നിറപകിട്ടോടെ ആവേശകരമായ പൂക്കളമത്സരം നടന്നു. മത്സരത്തില്‍ തേജസ് ടീം ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി. മീഡിയവണ്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനവും ദേശാഭിമാനി മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടി.

1 st prize Pookalamalsaram

ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ തേജസ് ടീം

2 nd prize pookalamalsaram

രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടിയ മീഡിയവണ്‍ ടീം

3rd prize Pookalamalsaram

മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ ദേശാഭിമാനി ടീം

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *